Extra gemeenteraad over financiële toestand Zele

Op 25 juni 2013, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Op gezamenlijk initiatief van N-VA en CD&V vond er gisteren een extra gemeenteraad plaats waarbij de financiële toestand van de gemeente zou worden besproken. N-VA had in maart al aan de alarmbel getrokken, door de penibele situatie aan te kaarten. Een volledig verslag van deze gemeenteraad vindt u terug op onderstaande link.

FINANCIELE TOESTAND VAN DE GEMEENTE

De financiële toestand van onze gemeente oogt stilaan dramatisch. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen hebben de meerderheidspartijen de kiezers nog zand in de ogen gestrooid en hen voorgespiegeld dat onze financiën enigszins gezond waren. Niets was minder waar. In de gemeenteraad van maart bond N-VA de kat de bel aan en informeerde zij naar de plannen dienaangaande van het College. De discussies die daarop volgden en de vage antwoorden die uiteindelijk door de burgemeester en zijn ploeg werden naar voor geschoven konden niet meer verbergen dat we reeds midden in de alarmfase zitten.

Intussen zijn ook de (rode) cijfers bekend en werden deze besproken in Commissie. De personenbelastingen brengen een pak minder op dan voorzien en sommige uitgaven rijzen op eerder onverklaarbare wijze de pan uit. Het saldo van het eigen dienstjaar 2012 geeft een negatief resultaat van 721.010 euro. Een unicum in onze geschiedenis. Prognoses voor de volgende jaren ogen nog zorgwekkender en doen dit saldo stijgen naar 1.600.000 tot 1.700.000 euro.

De oppositie vond het dan ook de moment om in te grijpen, ook al omdat het bijzonder windstil bleef inzake de plannen van de meerderheid om orde op zaken te stellen. N-VA en CD&V namen het heft in handen met een gezamenlijk initiatief om een extra gemeenteraad samen te roepen. Op de agenda stonden een vijftal punten.

Samengevat kwamen deze hierop neer: 

Uitbreiding van het managementteam en de installatie van het budgethouderschap.
Installatie van een schuldenplafond en uitwerken van een plan voor de schuldafbouw.
Gezamenlijke planning van de beleids - en beheerscyclus OCMW/gemeente.
Een participatietraject van de beleids - en beheerscyclus.
Het opstellen van het organogram en een afsprakennota.

Wie zich reeds had verlekkerd aan hevige debatten bleef allicht op zijn honger zitten want op één punt na was er een volledige consensus over deze agenda. Niet echt onlogisch als je weet dat één en ander volledig kadert in wat het gemeentedecreet voorziet en hetgeen de nieuwe richtlijnen inzake budget alsmede inzake beleids – en beheerscyclussen (BBC)voorschrijven.

Enkel punt 3 werd niet weerhouden (14 NEEN, 12 JA en één onthouding). Niet zozeer omdat men er tegen was maar vooral omdat OCMW en gemeente op dit moment reeds te ver gevorderd waren met hun eigen planning dienaangaande, aldus de stelling van het College. De andere punten werden met 26 JA en 1 onthouding aangenomen. Zonder enige discussie eigenlijk.

Om het in federale (begrotings)termen uit te drukken: “De sfeer was goed!”

EXTRA PUNT

Op gevaar af de goede sfeer onmiddellijk aan diggelen te gooien vond N-VA het toch haar plicht om nog een heikel variapuntje aan te kaarten. Immers blijkt dat de feestelijkheden van 11 juli in het park Peeters dit jaar samenvallen met Kouterkermis. Meer bepaald op zondag 7 juli. Tot ongenoegen van talloze middenstanders uiteraard, en allicht niet zonder reden. ‘Waren we compleet uit het oog verloren’, aldus een tot tweemaal toe mea culpa slaande burgemeester. Het zal niet meer gebeuren. Misschien in de toekomst toch eens ruim op tijd een kalender samenstellen waarbij alle (!!) gemeenteraadsleden betrokken worden om dergelijke mis(ver standen te vermijden”.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is