Actieve N-VA-fractie in de gemeenteraad!

Op 29 maart 2013, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Afgelopen woensdag vond alweer een gemeenteraad plaats. De N-VA-fractie toonde zich alweer uiters actief als oppositiepartij en legde de meerderheid meermaals op de rooster. Onder andere de financiële toestand van de gemeentekas en de windmolens ter hoogte van de Waterstraat en Neereindestraat kwamen aan bod. Een volledig verslag vindt u op onderstaande link.

DE WATERGROEP - PLAATSEN ZINKERS GENTSESTEENWEG

De werken waren noodzakelijk voor de verkaveling Kouterbosstraat. Tot daar geen enkel probleem. Volgens de offerte zou de gemeente 14.106,58 euro ten laste moeten nemen. Evenwel blijkt thans uit de eindafrekening dat bedrag verdriedubbeld tot 41.057,33 euro. I.p.v. 10 werden er 46 meter buizen aangebracht omdat het onmogelijk was om steunblokken te plaatsen. Terecht stelde N-VA gemeenteraadslid Herman Van Driessche dat een dergelijke afwijking echt niet door de beugel kon. Er worden steeds dure studies betaald en achteraf blijken deze telkens totaal zinloos. Het verweer van de schepen als zou het dossier nog ‘van voor haar tijd’ dateren doet niets ter zake. N-VA wilde uit principe het punt niet goedkeuren en onthield zich (als enige fractie) bij de stemming.

FINANCIELE TOESTAND GEMEENTEKAS

N-VA gemeenteraadslid Bruno Alens, informeerde naar de financiële toestand van de gemeentekas en vroeg zich af hoe al de voorziene projecten zullen gefinancierd worden en of daar wel financiële ruimte voor is. Immers, volgens de verkiezingspropaganda van sommige meerderheidspartijen oogde de gemeentekas heel gezond maar thans gonst het van totaal andere, zeg maar tegenstrijdige berichten. Het antwoord van de schepen was ontluisterend. De opdecimes van de personenbelasting leveren (plots ?!) 715.000 euro minder op dan voorzien. Besparingen en nieuwe belastingen dringen zich op. Nou moe! Meteen ontspon er zich tijdens de gemeenteraad een heftige discussie waaruit men enkel kan concluderen dat er best dringend een beleidsplan wordt voorgelegd. Waar blijft men ermee?

TURNMAT GEMEENTESCHOOL

De turnmat in de gemeenteschool is aan vervanging toe, merkte N-VA op na een tip van haar 007 ter zake. De turnvereniging die er gebruik van maakt kan in het kader van het bestaande subsidiesysteem een nieuwe aanvragen.

WINDMOLENS

Er komen nu toch twee windmolens ter hoogte van Waterstraat en Neereindestraat, niettegenstaande het negatieve advies van het College. Een derde ter hoogte van de Pieter Gorusstraat komt er niet. Dit deelde de Burgemeester mee op vraag van N-VA gemeenteraadslid Herman Van Driessche.

DOMEINNAAM .VLAANDEREN

Gemeenteraadslid Herman Van Driessche informeerde ook naar de intenties van het College om de domeinnaam aan te passen en gebruik te maken van “ .vlaanderen”. De schepen hoorde het plots in Keulen donderen en vergoelijkte haar onwetendheid door beloftes dat het zal bekeken worden maar dat er allicht niets zal veranderen.

E-MAIL VERKEERSAGRESSIE

Alle gemeenteraadsleden ontvingen een e-mail met een vrij uitgebreid relaas over een geval van verkeersagressie in de Cesar Meeusstraat. Hierin wordt er nogal wat kritiek gespuid op de aanpak van de burgemeester en de schepen (van jeugd). N-VA gemeenteraadslid Herman Van Driessche wilde hierover tekst en uitleg. De burgemeester wilde zich uit de slag trekken door te stellen dat dit een zaak voor de politieraad was, doch tevergeefs. Sommigen uit de meerderheid opperden zelfs dat ze niets hadden ontvangen. Intussen blijkt bij nazicht dat dit niet klopt. Dat krijgt nog wel een staartje. Laat zoiets alstublieft niet escaleren en doe er iets aan is de boodschap van N-VA!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is