Bevraging: wat is uw visie op de Zeelse mobiliteit?

Er is heel wat te doen over de Zeelse mobiliteitsplannen. De eerste ontwerpen werden besproken in het ‘verkeersplatform’. Maar nu de plannen beetje bij beetje bekend raken bij de brede bevolking, merken we heel wat ongerustheid.
Omdat de plannen nog niet definitief vastliggen, vraagt N-VA - Zele Vlakaf graag uw mening. Met de resultaten van deze bevraging zullen onze gemeenteraadsleden Kim Van Cauteren, Timothy Debeir, Herman Van Driessche en Michel Meesen de meerderheid proberen overtuigen om de lastige punten in de plannen nog bij te sturen. Hoe meer Zelenaars reageren, hoe representatiever onze resultaten.

Bovendien loten we uit alle inzendingen drie deelnemers uit voor een leuk geschenkje!

Alvast bedankt voor de medewerking!

Start de bevraging

Contactgegevens zijn niet verplicht. Maar wel noodzakelijk wanneer u reactie wens op uw opmerkingen, of kans wil maken op het geschenkje. 


Verplaatsingsgedrag in Zele

We krijgen graag een algemeen beeld van je verplaatsingsgedrag binnen Zele. 


Mobiliteitsplan

Onderwerp 1: parkeren in het centrum

De meerderheid wil dat zo veel mogelijk verplaatsingen met de fiets gebeuren. Wie toch met de auto komt, moet op een randparking parkeren. Op bepaalde plaatsen zal ook kortparkeren mogelijk blijven.


helemaal niet akkoordniet akkoordgeen meningakkoordhelemaal akkoord
Voor en naast de kerk verdwijnen de parkeerplaatsen. Bussen van De Lijn mogen wel nog over de markt rijden. Dit maakt rechtstreeks doorgaand verkeer van de Kouter naar de Zandberg onmogelijk.
Er komt een betalende ondergrondse parking op de Zandberg.
Voorstel: bewoners in de winkelstraten kunnen een bewonerskaart aankopen: 50 euro per jaar voor de eerste auto. 150 euro voor de tweede auto.
Alternatief: De eerste bewonerskaart is gratis. Een tweede is wel betalend.
Voorstel: Meer dan twee bewonerskaarten per adres is niet mogelijk.

Onderwerp 2: knippen van straten

Het meest controversiële onderwerp in de huidige plannen zijn de vele knips in straten. Door een knip kan je met de auto niet meer door een bepaalde straat rijden en moet je dus een omweg nemen. Degene die we hier opsommen zijn in het verkeersplatform besproken. Bijkomende knips zijn mogelijk als de huidige voor sluipverkeer zorgen.


helemaal niet akkoordniet akkoordgeen meningakkoordhelemaal akkoord
Een knip voor de Markt maakt doorrijden van de Cesar Meeusstraat naar de Dr. Armand Rubbensstraat onmogelijk.
Een knip in de Elststraat maakt rechtstreeks doorrijden van de Elststraat naar de Driesstraat onmogelijk.
De Driesstraat en Elststraat worden dubbele richting zodat de bovenvermelde knip doorgevoerd kan worden en alle straten bereikbaar blijven.
Een knip in de Wezepoelstraat maakt doorrijden van de Driesstraat naar de Gentsesteenweg via de Wezepoelstraat onmogelijk. Auto’s moeten rondrijden langs de Scoutsstraat of Eekstraat.
Een knip aan de Koevliet maakt het niet mogelijk om langs de Kouter naar de verschillende zorginstellingen in de Koevliet te rijden met de auto.

Onderwerp 3: bereikbaarheid handelaars

Heel wat handelaars zijn bang dat de nieuwe plannen nefast zijn voor hun zaak omdat mensen niet bereid zullen zijn om rond te rijden of de fiets te nemen. We leggen graag enkele stellingen voor.


helemaal niet akkoordniet akkoordgeen meningakkoordhelemaal akkoord
Wanneer je favoriete bakker moeilijk bereikbaar is met de auto, neem je de fiets.
Winkels, cafeetjes en terrasjes zijn belangrijk voor Zele. Ze zorgen voor extra gezelligheid.
Wanneer de markt autovrij wordt, komen meer mensen winkelen in Zele.
Mensen zijn bereid om te rijden langs de Europalaan en Keltenlaan wanneer ze de handelaars in de Kouterstraatbezoeken.
Mensen zoeken sluipwegen waardoor de druk op de woonwijken verhoogt.

Onderwerp 4: verkeersremmende maatregelen

Om straatracen tegen te gaan, worden verkeersremmende maatregelen genomen. Welke maatregelen zijn effectief?


helemaal niet akkoordniet akkoordgeen meningakkoordhelemaal akkoord
Plaatsen van verkeersdrempels (zoals in de Driesstraat of de Ommegangstraat).
Plaatsen van Berlijnse kussens (zoals in de Elststraat).
Plaatsen van bloembakken (zoals op de Kouter of de Raakstraat).
Invoeren van een fietsstraat, waar fietsers dus niet voorbijgestoken mogen worden (zoals in de Bookmolenstraat).
Invoeren van zone 30.
Flitspalen en gerichte snelheidscontroles.

Onderwerp 5: veilige schoolomgevingen

De Schoolstraat in Durmen werd recent een échte schoolstraat. Dat wil zeggen dat er aan het begin van de straat een slagboom staat die telkens 30 minuten voor het schoolbegin en telkens een 30 minuten na het schooleinde dicht gaat. Voor welke schoolomgevingen vindt u dat nog een goed idee?


helemaal niet akkoordniet akkoordgeen meningakkoordhelemaal akkoord
De Rotstraat.
De Collegestraat.
De Kapellestraat.
De Bookmolenstraat.
De Kloosterstraat
Het schooltje aan de BVA-wijk F.

Bedankt voor je deelname!