[Geannuleerd] Gespreksavond met onderwijsspecialist Koen Daniels

21 april 2020 - 19:30

Op dinsdag 21 april aanstaande komt onderwijsspecialist en Vlaams Parlementslid Koen Daniels spreken over het thema dat hem professioneel het meest aan het hart ligt nl. onderwijs.

Hij zet alles op een rijtje, de veranderingen, verwachtingen en evoluties in de onderwijssector, van kleuteronderwijs, lager, secundair tot hoger en universitair onderwijs. Op al uw vragen zal hij proberen te antwoorden.

Deze gespreksavond zal plaats vinden in de Jan Praetzaal, dienstencentrum aan de bibliotheek, Lokerenbaan. Iedereen van harte welkom.

Noteer alvast deze datum in uw agenda.